Velikonoce 2024 ve farnostech Jablonec n. N. a Desná

Starokatolická farnost v Jablonci nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2

24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE  10.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK  17.00 – Památka Poslední večeře Páně: eucharistická slavnost
29. 3. VELKÝ PÁTEK  17.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
30. 3. BÍLÁ SOBOTA  19.00 – Velikonoční vigilie
31. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  10.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Starokatolická farnost v Desné, kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245

24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE 14.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
29. 3. VELKÝ PÁTEK  14.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
31. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  14.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

 

popisek