Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Týden modliteb za jednotu křesťanů 14.-21. 1. 2018

pondělí 15. 1. od 18 h – Církev bratrská, modlitebna Smetanova 26

úterý 16. 1. od 18 h – Církev římskokatolická, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní nám.

středa 17. 1. od 18 h – Českobratrská církev evangelická, modlitebna Pod Baštou 10

čtvrtek 18. 1. od 18 h – Církev starokatolická, kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové

pátek 19. 1. od 18 h – Pravoslavná církev, kostel ve Vrkoslavicích

sobota 20. 1. od 18 h – Církev adventistů sedmého dne, modlitebna ul. Petra Bezruče 61

Advent a vánoce ve farnosti Jablonec n.N. a Desná v J.h.

Adventní a vánoční bohoslužby v Jablonci n. N. 2017/18

Kostel Povýšení sv. Kříže Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

3. 12.   1. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin  bohoslužba

7.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

10.12.   2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin bohoslužba

 14.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

 15.12./pátek/ 17.00 hodin vánoční koncert dětského sboru Fialenky

 17. 12.   3. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin bohoslužba; 14.00 hodin Adventní koncert P. Tomeš varhany a sbor SDM Desná a komorní soubor Classicis

 20.12. /středa/ 17.00 hodin vánoční zpívání dětí ze Svobodné ZŠ Jablonec n. N.

21.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

 24. 12. /neděle/ 24.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN Půlnoční“ eucharistická slavnost Narození Páně

 28. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin koncert  Dura Nux – středověká vánoční hudba

 31.12. /neděle/ 10.00 hodin bohoslužba – 6. den v oktávu Narození Páně

 4.1. 2018 /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

7. 1. 2018 /neděle/ 10.00 hodin bohoslužba – slavnost Křtu Páně

 Betlém Achátová madona vystavován: 27.12.; 28.12.; 29.12.; 30.12. od 14.00 do 17.00 hodin

 

Adventní a vánoční bohoslužby v Desné v J. h. 2017/18

kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

3. 12.     1. NEDĚLE ADVENTNÍ  14.00 hodin bohoslužba 

10. 12.    2. NEDĚLE ADVENTNÍ 14.00 hodin bohoslužba                                                       

 17. 12.  3. NEDĚLE ADVENTNÍ  14.00 hodin bohoslužba

24. 12. /neděle/ 24.00 hodin  ŠTĚDRÝ DENPůlnoční“ bohoslužba slova slavnost Narození Páně

6. 1. 2018 /sobota/ 17.00 hodin Tříkrálový koncert – Sbor dobrovolných muzikantů Desná

7. 1. 2018 /neděle/ 14.00 hodin bohoslužba – slavnost Křtu Páně

Nedělní bohoslužba 8.10. Sjezdu (nejen) evangelické mládeže je i naší bohoslužbou

Jablonecká starokatolická farnost se tuto neděli 8.10. od 10.00 do 12.00 hodin zúčastní bohoslužby v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí v Jablonci n. N., která se koná na závěr SJEZDU (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE konaného 6.- 8. 10. 2017 v Jablonci n. N.

Chce tím vyjádřit svou podporu této významné křesťanské akce v našem městě, přesahující rozměr jednotlivých místních společenství.

(BOHOSLUŽBA VE STAROKATOLICKÉM KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE SE PROTO NEKONÁ)

Sjezd nejen evg. mládeže v JBC0001

Pozvání na oslavu patrocinia Povýšení sv. Kříže

V neděli 17.9.2017 od 10.00 h. – oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou.

Z důvodů restaurování výmalby druhé poloviny lodi kostela se bohoslužba i letos bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme všechny na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, budeme uvnitř).

Těšíme se na shledání.

Patrocinium 17

Přehled velikonočních bohoslužeb v Jablonci n. N. a Desné v J. h. 2017

Velikonoční bohoslužby 2017

Kostel Povýšení sv. Kříže, Jablonec nad Nisou

9. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin Památka Poslední večeře Páně

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

15. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin Velikonoční vigilie

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Kostel Nanebevstoupení Páně, Desná v Jizerských horách

9. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista