Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Starokatolické velikonoce 2023 v Jablonci a Desné

Starokatolická farnost v Jablonci nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže

2. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE  10.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
6. 4. ZELENÝ ČTVRTEK  17.00 – Památka Poslední večeře Páně: eucharistická slavnost
7. 4. VELKÝ PÁTEK  17.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
8. 4. BÍLÁ SOBOTA  19.00 – Velikonoční vigilie
9. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  10.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Starokatolická farnost v Desné, kostel Nanebevstoupení Páně

2. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE 14.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
7. 4. VELKÝ PÁTEK  14.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
9. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  14.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista