online Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů Jablonec n. N. 17.-24. 1. 2021

Videa se slovem k jednotlivým modliebním dnům najdete na webu jablonecké ekumeny:

https://www.ekumenajablonec.cz

TMZJK 2021 - pozvánka