Velikonoční bohoslužby 2021

JABLONEC NAD NISOU – kostel Povýšení sv. Kříže

28. 3. /Květná neděle/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
2. 4 /Velký pátek/ 17.00 hodin – Bohoslužba památky umučení Páně
4. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH – kostel Nanebevstoupení Páně

4. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista