Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Advent a vánoce v Jablonci nad Nisou a v Desné v Jizerských horách

1. 12. /neděle/ 10.00 hodin 1. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

5. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

8. 12. /neděle/ 10.00 hodin 2. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba 14.30 hodin – adventní koncert Gospel Yetu

12. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

15. 12. /neděle/ 10.00 hodin 3. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

19. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Vánoční zpívání dětí ze Svobodné ZŠ Jablonec n. N.

22. 12. /neděle/ 10.00 hodin 4. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24. 12. /úterý/ 24.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční eucharistická slavnost Narození Páně

26. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba svátek sv. Štěpána prvomučedníka

29. 12. /neděle/ 10.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba

5.1. 2020 /neděle/ 10.00 hodin 2. neděle po Narození Páně – bohoslužba

12.1. 2020 /neděle/ 10.00 hodin slavnost Křtu Páně – bohoslužba

Betlém Achátová madona je vystavován: 24.12.19 od 23.00 do 01.00 hodin, 29.12.19 od 9.30 do 11.30 hodin, 5.1.20 od 9.30 do 11.30 hodin.

 

Adventní a vánoční bohoslužby v Desné v J. h. – 2019/20

Farnost Desná – kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

1. 12. /neděle/ 14.00 hodin 1. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

8. 12. /neděle/ 14.00 hodin 2. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba slova

15. 12. /neděle/ 14.00 hodin 3. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

22. 12. /neděle/ 14.00 hodin 4. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba slova

24. 12. /úterý/ 24.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční bohoslužba slova slavnost Narození Páně

29.12. 2019 /neděle/ 14.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba

6.1. 2020 /pondělí/ 18.00 hodin Tříkrálový koncert – Sbor dobrovolných hudebníků

12.1. 2020 /neděle/ 14.00 hodin slavnost Křtu Páně – bohoslužba

Oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Pozvání na oslavu patrocinia Povýšení sv. Kříže

V neděli 15.9.2019 od 10.00 h. – oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou.