Adventní požehnání 10.12.2023 v 17.00 h. kostel Povýšení sv. Kříže

Příjdtě se podívat jak rozsvítíme „světlo“ před kostelem a též pro adventní požehnání, zazpívat si koledu i na milé pohoštění.