Pozvání na oslavu patrocinia – svátku kostela Povýšení sv. Kříže

V neděli 17.9. vás od 10.00 hod.   srdečně zveme na, Poutní eucharistickou slavnost

Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na nám. B. Němcové v Jablonci n. N.

(doprovod: varhany P. Tomeš a Sbor dobrovolných muzikantů)

Patrocinium Jablonec n. N. 2023