Adventní a vánoční bohoslužby v Jablonci n. N. a v Desné – 2020

Kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

  1. 11. /neděle/ 10.00 hodin  I. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

6. 12. /neděle/ 10.00 hodin  II. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

  1. 12. /neděle/ 10.00 hodin  III. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

20.12. /neděle/ 10.00 hodin  IV. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24. 12. /čtvrtek/ 24.00 hodin  ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční eucharistická slavnost Narození Páně

27.12. /neděle/ 10.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba

 

Kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

29.11. /neděle/ 14.00 hodin  I. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

  1. 12. /neděle/ 14.00 hodin  III. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24.12. /čtvrtek/ 21.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN – bohoslužba slavnost Narození Páně

27.12. /neděle/ 14.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba