Advent a vánoce ve farnosti Jablonec n.N. a Desná v J.h.

Adventní a vánoční bohoslužby v Jablonci n. N. 2017/18

Kostel Povýšení sv. Kříže Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

3. 12.   1. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin  bohoslužba

7.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

10.12.   2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin bohoslužba

 14.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

 15.12./pátek/ 17.00 hodin vánoční koncert dětského sboru Fialenky

 17. 12.   3. NEDĚLE ADVENTNÍ 10.00 hodin bohoslužba; 14.00 hodin Adventní koncert P. Tomeš varhany a sbor SDM Desná a komorní soubor Classicis

 20.12. /středa/ 17.00 hodin vánoční zpívání dětí ze Svobodné ZŠ Jablonec n. N.

21.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin Bohoslužba

 24. 12. /neděle/ 24.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN Půlnoční“ eucharistická slavnost Narození Páně

 28. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin koncert  Dura Nux – středověká vánoční hudba

 31.12. /neděle/ 10.00 hodin bohoslužba – 6. den v oktávu Narození Páně

 4.1. 2018 /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

7. 1. 2018 /neděle/ 10.00 hodin bohoslužba – slavnost Křtu Páně

 Betlém Achátová madona vystavován: 27.12.; 28.12.; 29.12.; 30.12. od 14.00 do 17.00 hodin

 

Adventní a vánoční bohoslužby v Desné v J. h. 2017/18

kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

3. 12.     1. NEDĚLE ADVENTNÍ  14.00 hodin bohoslužba 

10. 12.    2. NEDĚLE ADVENTNÍ 14.00 hodin bohoslužba                                                       

 17. 12.  3. NEDĚLE ADVENTNÍ  14.00 hodin bohoslužba

24. 12. /neděle/ 24.00 hodin  ŠTĚDRÝ DENPůlnoční“ bohoslužba slova slavnost Narození Páně

6. 1. 2018 /sobota/ 17.00 hodin Tříkrálový koncert – Sbor dobrovolných muzikantů Desná

7. 1. 2018 /neděle/ 14.00 hodin bohoslužba – slavnost Křtu Páně