Pozvání na poutní bohoslužbu Nanebevstoupení Páně v Desné

V neděli 8.5. 2016 od 14.00 h. přijměte pozvání na poutní bohoslužbu do kostela Nanebevstoupení Páně v sousední farnosti Desná. Součástí bohoslužby bude křest, pak požehnáme opravené varhany a vyslechneme inaugurační varhanní koncert.