Nedělní bohoslužba 8.10. Sjezdu (nejen) evangelické mládeže je i naší bohoslužbou

Jablonecká starokatolická farnost se tuto neděli 8.10. od 10.00 do 12.00 hodin zúčastní bohoslužby v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí v Jablonci n. N., která se koná na závěr SJEZDU (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE konaného 6.- 8. 10. 2017 v Jablonci n. N.

Chce tím vyjádřit svou podporu této významné křesťanské akce v našem městě, přesahující rozměr jednotlivých místních společenství.

(BOHOSLUŽBA VE STAROKATOLICKÉM KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE SE PROTO NEKONÁ)

Sjezd nejen evg. mládeže v JBC0001