Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Velikonoční bohoslužby 2019

Kostel Povýšení sv. Kříže Jablonec nad Nisou

14. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

18. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin Památka Poslední večeře Páně – eucharistická slavnost

19. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

20. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin Velikonoční vigilie

21. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Kostel Nanebevstoupení Páně Desná v Jizerských horách

14. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

19. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

21. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

Advent a vánoce 2018 Jablonec a Desná

kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

2. 12. /neděle/ 10.00 hodin, 1. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

6. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

9. 12. /neděle/ 10.00 hodin, 2. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba, 17.00 hodin – adventní varhanní koncert P. Tomeš

13. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

14. 12. /pátek/ 17.00 hodin vánoční koncert, Dětský pěvecký sbor – Fialenky ZUŠ Jablonec n.N.

16. 12. /neděle/ 10.00 hodin, 3. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

20. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Vánoční zpívání dětí ze Svobodné ZŠ Jablonec n. N.

23. 12. /neděle/ 10.00 hodin, 4. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24. 12. /pondělí/ 24.00 hodin, ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční eucharistická slavnost Narození Páně

27. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

30. 12. /neděle/ 10.00 hodin, Svaté rodiny – bohoslužba

3. 1. 2019 /čtvrtek/ 17.00 hodin bohoslužba

6. 1. 2019 /neděle/ 10.00 hodin, Slavnost Zjevení Páně bohoslužba

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

 2. 12. /neděle/ 14.00 hodin, 1. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba slova

9. 12. /neděle/ 14.00 hodin, 2. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

16. 12. /neděle/ 14.00 hodin, 3. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba slova, 17.00 hodin – adventní varhanní koncert P. Tomeš

18. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Vánoční besídka mateřské školky

23. 12. /neděle/ 14.00 hodin, 4. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24. 12. /pondělí/ 24.00 hodin, ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční bohoslužba slova slavnost Narození Páně

6. 1. 2019 /neděle/ 14.00 hodin, Slavnost Zjevení Páně – bohoslužba