Pozvání na slavnost Nanebevstoupení Páně v Desné 16.5.21

Buďte pozdraveni v Pánu, který byl vzkříšen a vstoupil na nebesa!
V neděli 16.5. Vás od 14.00 h.

srdečně zveme na Poutní eucharistickou slavnost, NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
do stejnojmenného starokatolického kostela v Desné v J. h.

Patrocinium Desná 2021