Obnovení veřejných bohoslužeb – neděle 3. května 2020 od 10.00 h.

Vláda ČR povolila od pondělí 27.04.2020 opět konání veřejných bohoslužeb v počtu max. 15 účastníků a dalších podmínek.  Obnovíme tedy konání veřejných bohoslužeb v neděli 03.05.2020 – IV. neděle velikonoční v jablonecké farnosti  a 10.05. v desenské farnosti s ohledem na termín oslavy desenského patrocinia Nanebevstoupení Páně 24.05.