Svatováclavský koncert v sousední desenské farnosti 27.9. 18.00 h.

Srdečně zveme na Svatováclavský koncert Sboru dobrovolných muzikantů dne 27.9. v 18.00 h. do starokatolického kostela Nanebevstoupení Páně v Desné v J. h.