Dne 9.7. v 17.00 h. varhanní koncert – Ave Maria třikrát jinak

Zveme dne 9.7. v 17.00 h. na varhanní koncert – Ave Maria třikrát jinak – varhany Daniel Knut Pernet, zpěv Anna Czerninová.