Starokatolické velikonoce v Jablonci n. N. a Desné v J. h. 2018

Kostel Povýšení sv. Kříže Jablonec nad Nisou

25. 3. /Květná neděle/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

29. 3. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin Památka Poslední večeře Páně

30. 3. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

31. 3. /Bílá sobota/ 19.00 hodin Velikonoční vigilie

1. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

8. 4. /2. neděle velikonoční/ 17.00 hodin Gospel Choir – koncert

 

Kostel Nanebevstoupení Páně Desná v Jizerských horách

25. 3. /Květná neděle/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

30. 3. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

1. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

15. 4. /3. neděle velikonoční/ 16.00 hodin Petr Tomeš – jarní varhanní koncert