Přehled velikonočních bohoslužeb v Jablonci n. N. a Desné v J. h. 2017

Velikonoční bohoslužby 2017

Kostel Povýšení sv. Kříže, Jablonec nad Nisou

9. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin Památka Poslední večeře Páně

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

15. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin Velikonoční vigilie

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Kostel Nanebevstoupení Páně, Desná v Jizerských horách

9. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista