Adventní a vánoční bohoslužby

Bohoslužby se konají z důvodu oprav interieru lodě kostela ve vytápěné modlitebně v přízemí. Vstup bočním vchodem.

27.11./neděle/10.00 h. I. neděle adventní – bohoslužba

4.12./neděle/10.00 h.  II. neděle adventní – bohoslužba

11.12./neděle/10.00 h. III. neděle adventní – bohoslužba

18.12./neděle/10.00 h.  IV. neděle adventní – bohoslužba

24.12./sobota/Štědrý den – z důvodu oprav interieru se Půlnoční mše sv. nekoná. Je možné zúčastnit se Půlnoční slavnosti Narození Páně ve starokatolické farnosti Desná v kostele Nanebevstoupení Páně od 24.00 h., Sokolská ul. Desná I.

25.12./neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Narození Páně

29.12./čtvrtek/17.00 h. bohoslužba – svátek Svaté rodiny

1.1.2017/neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Matky Boží Panny Marie