Archiv pro rubriku: Nezařazené

Adventní a vánoční bohoslužby

Bohoslužby se konají z důvodu oprav interieru lodě kostela ve vytápěné modlitebně v přízemí. Vstup bočním vchodem.

27.11./neděle/10.00 h. I. neděle adventní – bohoslužba

4.12./neděle/10.00 h.  II. neděle adventní – bohoslužba

11.12./neděle/10.00 h. III. neděle adventní – bohoslužba

18.12./neděle/10.00 h.  IV. neděle adventní – bohoslužba

24.12./sobota/Štědrý den – z důvodu oprav interieru se Půlnoční mše sv. nekoná. Je možné zúčastnit se Půlnoční slavnosti Narození Páně ve starokatolické farnosti Desná v kostele Nanebevstoupení Páně od 24.00 h., Sokolská ul. Desná I.

25.12./neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Narození Páně

29.12./čtvrtek/17.00 h. bohoslužba – svátek Svaté rodiny

1.1.2017/neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Matky Boží Panny Marie

 

Neděle 11.9. od 10.00 h. oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou. Liturgii bude předsedat biskup elekt Pavel Stránský. Z důvodů restaurování výmalby v lodi kostela se bohoslužba bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme poutníky na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, vše uvnitř). Těšíme se na shledání.2016_0614_172745AA

Velikonoční bohoslužby 2016

20. 3. /Květná neděle/ 10.00 h. – eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 17.00 h. – památka Poslední večeře Páně, eucharistická bohoslužba

25. 3 /Velký pátek/ 17.00 h. – bohoslužba památky umučení Páně

26. 3. /Bílá sobota/ 19.00 h. – velikonoční vigilie

27. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/10.00 h. – eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

17.3. 2016 v 17.00 h. – klavírní sólo recitál Jakuba Zahradníka

Jakub Zahradník, skladatel, klavírista a básník, přijíždí ve čtvrtek 17. března do Jablonce, aby potěšil svými písněmi, skladbami a improvizacemi hudbymilovné publikum v sólo recitálu. Zahradník je znám posluchačům Radia Proglas a stanice Vltava, Českého rozhlasu. Skládá baladickou hudbu a jeho improvizační klavírní styl má zvláštní, přímo kouzelnou moc dotknout se posluchačova srdce a vést ho do netušených vnitřních krajin. Krátkým vstupem se s Jakubem Zahradníkem představí i místní houslista Vincek Kudr.
Koncert začíná v 17 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže na nám. B. Němcové. Vstupné je 90 korun.
J. Zahradník