Archiv autora: Karel Koláček

Nedělní bohoslužba 8.10. Sjezdu (nejen) evangelické mládeže je i naší bohoslužbou

Jablonecká starokatolická farnost se tuto neděli 8.10. od 10.00 do 12.00 hodin zúčastní bohoslužby v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí v Jablonci n. N., která se koná na závěr SJEZDU (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE konaného 6.- 8. 10. 2017 v Jablonci n. N.

Chce tím vyjádřit svou podporu této významné křesťanské akce v našem městě, přesahující rozměr jednotlivých místních společenství.

(BOHOSLUŽBA VE STAROKATOLICKÉM KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE SE PROTO NEKONÁ)

Sjezd nejen evg. mládeže v JBC0001

Pozvání na oslavu patrocinia Povýšení sv. Kříže

V neděli 17.9.2017 od 10.00 h. – oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou.

Z důvodů restaurování výmalby druhé poloviny lodi kostela se bohoslužba i letos bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme všechny na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, budeme uvnitř).

Těšíme se na shledání.

Patrocinium 17

Přehled velikonočních bohoslužeb v Jablonci n. N. a Desné v J. h. 2017

Velikonoční bohoslužby 2017

Kostel Povýšení sv. Kříže, Jablonec nad Nisou

9. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin Památka Poslední večeře Páně

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

15. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin Velikonoční vigilie

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Kostel Nanebevstoupení Páně, Desná v Jizerských horách

9. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

Adventní a vánoční bohoslužby

Bohoslužby se konají z důvodu oprav interieru lodě kostela ve vytápěné modlitebně v přízemí. Vstup bočním vchodem.

27.11./neděle/10.00 h. I. neděle adventní – bohoslužba

4.12./neděle/10.00 h.  II. neděle adventní – bohoslužba

11.12./neděle/10.00 h. III. neděle adventní – bohoslužba

18.12./neděle/10.00 h.  IV. neděle adventní – bohoslužba

24.12./sobota/Štědrý den – z důvodu oprav interieru se Půlnoční mše sv. nekoná. Je možné zúčastnit se Půlnoční slavnosti Narození Páně ve starokatolické farnosti Desná v kostele Nanebevstoupení Páně od 24.00 h., Sokolská ul. Desná I.

25.12./neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Narození Páně

29.12./čtvrtek/17.00 h. bohoslužba – svátek Svaté rodiny

1.1.2017/neděle/10.00 h. bohoslužba – slavnost Matky Boží Panny Marie

 

Neděle 11.9. od 10.00 h. oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou. Liturgii bude předsedat biskup elekt Pavel Stránský. Z důvodů restaurování výmalby v lodi kostela se bohoslužba bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme poutníky na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, vše uvnitř). Těšíme se na shledání.2016_0614_172745AA