Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Koncert 6.8.21 v 19.00 h.

V pátek 6.8.21 od 19.00 h. v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupí s koncertním programem P. Hostinský (varhany) a J. Bárta (violoncello), viz odkaz níže. Přijměte prosím pozvání.

Koncert 6.8.21  19.00

Jablonecké hudební úterky

V rámci Jabloneckých hudebních úterků, se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže dva koncerty a to 3.8.21 a 24.8.21 od 17.00 h. Více informací najdete v přiloženém odkazu. Srdečně zveme

Jablonecké hudební úterky červenec a srpen 2021

Velikonoční bohoslužby 2021

JABLONEC NAD NISOU – kostel Povýšení sv. Kříže

28. 3. /Květná neděle/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
2. 4 /Velký pátek/ 17.00 hodin – Bohoslužba památky umučení Páně
4. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH – kostel Nanebevstoupení Páně

4. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

Stream koncerty v adventu

Zveme ke sledování stream koncertů z kostela Povýšení sv. Kříže, odkaz najdete na webu města jablonce advent on-line:  https://www.mestojablonec.cz

I.      27. 11. 2020 | FLASTR (gospel a bluegrass) | 17-18 hod.

II.     04.12. 2020  | JAN KŘÍŽ (doprovod piana a saxofonu) | 17-18 hod.

III.    11.12. 2020  | RYCHNOVSKÉ TRIO|17-18 hod.

IV.   18. 12. 2020 | LIDOVÉ VÁNOCE S FOLKLÓRNÍM SOUBOREM NISANKA | 17-18 hod.

Adventní a vánoční bohoslužby v Jablonci n. N. a v Desné – 2020

Kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

  1. 11. /neděle/ 10.00 hodin  I. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

6. 12. /neděle/ 10.00 hodin  II. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

  1. 12. /neděle/ 10.00 hodin  III. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

20.12. /neděle/ 10.00 hodin  IV. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24. 12. /čtvrtek/ 24.00 hodin  ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční eucharistická slavnost Narození Páně

27.12. /neděle/ 10.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba

 

Kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, 468 61 Desná I.

29.11. /neděle/ 14.00 hodin  I. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

  1. 12. /neděle/ 14.00 hodin  III. NEDĚLE ADVENTNÍ bohoslužba

24.12. /čtvrtek/ 21.00 hodin ŠTĚDRÝ DEN – bohoslužba slavnost Narození Páně

27.12. /neděle/ 14.00 hodin Svaté rodiny – bohoslužba