Vítejte u starokatolíků

Farní obec Jablonec nad Nisou (mapa) je jednou z farností Starokatolické církve v České republice (též Katolická církev podobojí v Čechách - Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), jež je součástí jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Hlásí se k víře, učení a praxi prvních křesťanů, nemá majetek a nechce mít víc než stačí k zabezpečení základních potřeb. Slovo starý v názvu vyjadřuje ducha původnosti, upřímnosti a důvěry, ducha prvních křesťanských společenství. Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví.

360° virtuální prohlídka našeho kostela Povýšení sv. Kříže na serveru virtualtravel.cz

Velikonoce 2024 ve farnostech Jablonec n. N. a Desná

Starokatolická farnost v Jablonci nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2

24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE  10.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK  17.00 – Památka Poslední večeře Páně: eucharistická slavnost
29. 3. VELKÝ PÁTEK  17.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
30. 3. BÍLÁ SOBOTA  19.00 – Velikonoční vigilie
31. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  10.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

Starokatolická farnost v Desné, kostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245

24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE 14.00 – Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí
29. 3. VELKÝ PÁTEK  14.00 – Bohoslužba památky umučení Páně
31. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  14.00 – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 

 

popisek

Rozhlasový pořad o kostele 6.1.2024

ČR Vltava, Víkendová příloha 6.1.2024:
pořad: „Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže v Jablonci nad Nisou“ stopáž 9.14 – až do konce 50 minut a pokračování tj. posledních 5 min rozhovoru od zač. pořadu: „Šála Trumana Capoteho do min. 10.05.

Odkaz na celodenmí záznam vysílání. Na tomto odkazu bude měsíc pořad k volnému poslechu. 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy?_gl=1*1aa12pa*_ga*MTg3MzI0ODc3Ni4xNjc5NjYxOTAz*_ga_NHXTP7RWNV*MTcwNDcyNDYxNS4xMDQ5LjEuMTcwNDcyNDYxOC4wLjAuMA..#/vltava/2024-01-06